Samenwerkingsverbanden en Ondersteuning Projecten

Tijdschrift Arcadië

Landgoedvrienden ontvangen twee keer per jaar het glossy tijdschrift Arcadië, dat in samenwerking met Stichting Vrienden Particulier Historische Buitenplaatsen en Stichting in Arcadië wordt uitgegeven. In dit blad staan allerlei interessante artikelen over historische buitenplaatsen en landgoederen; zowel over de gebouwen zelf, als over de tuinen, de interieurs en haar bewoners. Landgoedvrienden hebben een eigen pagina in deze uitgave.

Stichting Landgoedvrienden ondersteunt Stichting Gastvrije Landgoederen bij het promoten van hun overnachtingsmogelijkheden en daglocaties op landgoederen en hun Landgoedkalender. Deze kalender informeert geïnteresseerden over zowel doorlopende als seizoensgebonden activiteiten op particuliere landgoederen.

Incidenteel levert de stichting een bijdrage aan projecten of activiteiten die de belangstelling voor particuliere landgoederen kunnen vergroten. Ieder landgoed dat de vrienden tijdens een buitendag bezoeken, ontvangt een bijdrage voor een instandhoudingsproject op het landgoed.

Door heel Nederland vinden projecten en activiteiten plaats die binnen de doelstelling van de Stichting Landgoedvrienden passen, en die de Stichting ondersteunt. Een goed voorbeeld van een dergelijk project is Van Luchtkasteel tot Dassenburcht. In 2002 is het educatieve programma Van Luchtkasteel tot Dassenburcht geïntroduceerd op basisscholen. Door middel van dit programma leren leerlingen over landgoederen, de bijkomende natuurlijk en culturele waarde, en de maatschappelijke rol die een landgoed in een samenleving kan innemen. Er zijn inmiddels ruim 65 particuliere landgoederen en 120 basisscholen actief bij betrokken. Naast bijdragen van de scholen en de deelnemende landgoederen, wordt dit project financieel ondersteund door verschillende bedrijven en instellingen. Ook Stichting Landgoedvrienden draagt hier van harte aan bij.